EN

İSLAM MEDENİYETİNDE KONYA

Uluslararası Sempozyumu

17-19 Aralık 2016 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi.

İSLAM MEDENİYETİNDE KONYA

Uluslararası Sempozyumu

17-19 Aralık 2016 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi.

İSLAM MEDENİYETİNDE KONYA

Uluslararası Sempozyumu

17-19 Aralık 2016 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi.

/

ORGANİZASYON KURULU

KTO Karatay Üniversitesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

IRCICA

Onur Kurulu

Yakup CANBOLAT Konya Valisi Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk ÖZTÜRK KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç Dr. Halit EREN IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bayram SADE KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Başkanları

Selçuk ÖZTÜRK KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Halit Eren IRCICA Genel Direktörü

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Haşim KARPUZ KTO Karatay Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz TOMAR IRCICA Prof. Dr. Hüsameddin ERDEM KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim ÇINAR KTO Karatay Üniversitesi Prof. Dr. Fazıl BAYAT IRCICA Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Abdulkerim ÖZAYDIN İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Sadık ÜNAY IRCICA
Prof. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Azmi BİLGİN İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa FAYDA Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Amir PASIC IRCICA Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim BAZ İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. William CHITTICK State University Of New York Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Erhan AFYONCU Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Michel BALIYET Universite de Aix-Marceille
Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Özer ERGENÇ Bilkent Üniversitesi Assoc. Prof. Franklin Lewis Chicago University
Doç. Dr. Ömer AKDAĞ KTO Karatay Üniversitesi Doç. Dr. İbrahim KUNT Selçuk Üniversitesi Dr. Leili Anwar INALCO
Dr. Andrew PEACOCK University of St. Andrews Mehmet Ali UZ Emekli Avukat Araştırmacı Yazar Bekir ŞAHİN Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN Selçuk Üniversitesi TÜRKİYAT Araştırmaları Müdürü

SEMPOZYUM PROGRAMI

17 Aralık 2016

Piri Reis Salonu

Açılış Programı

Kuran-ı Kerim Tilaveti
Konya Tanıtım Filmi
Açılış Konuşmaları
 • Doç. Dr. Halit EREN
  IRCICA GENEL Direktörü
 • Selçuk ÖZTÜRK
  KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
 • Tahir AKYÜREK
  Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
 • Yakup CANBOLAT
  Konya Valisi
 • Dr. Yusuf Bin Ahmed Al Othaimeen
  İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri
 • Prof. Dr. Nabi Avcı
  T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
 • Recep Tayyip ERDOĞAN
  T.C. Cumhurbaşkanı (Teşrifleri halinde)
Konya Gezisi
Akşam Yemeği

18 Aralık 2016

Pazar
9:00 - 10:30
I. OTURUM - Toprak Salonu
 • Haşim Karpuz / Oturum Başkanı
 • Abla Saeed Mohtadi / Kudüs... ve Konya'daki Türkiye Selçuklu Sultanlığı
 • Orhan Kılıç / Karaman Eyaleti ve Paşa Sancağı, Konya’nın Paşaları
 • Mehmet Yılmaz / Tanzimat Döneminde Konya / Ladik
 • Ömer Akdağ / Bir İslam Şehri Konya’da Bacıyan-ı Rum’dan 15 Temmuz’a Uzanan Süreçte Milli Mücadele Döneminde Emsalsiz Bir Vatan Müdafaası Örneği: Kadınlar Mitingi
I. OTURUM - Deniz Salonu
 • Bayram Ürekli / Oturum Başkanı
 • Mansura Haidar / Konya ve Hindistan Türkleri
 • Yusuf Küçükdağ / Konya’da Osmanlı Döneminde İnşa Edilen Darülhadis Vakıfları ve Vakfiyeleri
 • Ali Dadan / İbrahim Hakkı Konyalı ve Tarihçiliği
 • Hüseyin Hilmi Aladağ / Devlet-i Aliyye’de Konyalı Bir Şeyhülislam: Hasan Fehmi Efendi
10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 13:00
II. OTURUM - Toprak Salonu
 • Cengiz Tomar / Oturum Başkanı
 • Talha Fortacı / XIII. Yüzyıl Konya’sında Müslim-Gayrimüslim İlişkileri
 • Derya Karakaya - Esra Toprak / Ortaçağ Konyasında Özellikle Devlete Karşı İşlenen Suçlar ve Cezaları
 • Bayram Ürekli - Hüseyin Muşmal / Konya’daki İki Gayrimüslim Mahallesi: Çifte Merdiven ve Gazi Alemşah (1840-1845)
 • Hayri Erten / XVIII. Yüzyıl Konya Evlerine Göre Aile Tipolojisi
 • Feride Güler – Yasemin Yaşa / Konya’da Sünnet Merasimi Geleneğinin Dünü Bugünü
II. OTURUM - Deniz Salonu
 • Ömer Akdağ / Oturum Başkanı
 • Fatima Kausar / Ruhsal Kavram Olarak Konya
 • Nasseruddin Mazhari / Halilullah Halili Şiirlerinde Konya Teması
 • Bekir Şahin / Lala Mustafa Paşa’nın Ilgın Külliyesindeki Kütüphanesinden İki Kuran-ı Kerim
 • Mücahit Sami Küçüktığlı - Latif Yerli / İslam Şehrinde Son Dönem Yerel Yönetim Hizmetleri: Konya Örneği
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 16:00
III. OTURUM - Toprak Salonu
 • Çağatay Ünüsan / Oturum Başkanı
 • Sivitlana Nesterova / Mekân İle Maneviyatın Buluşması: Konya Örneği
 • Saeedeh Hosseini Zavareh / Eflatun'un Mevlana Celaleddin Muhammed Rumî'ye Etkisi
 • Ömer Faruk Erdem / Sadreddin Konevi’de İnsan-ı Kamil
 • Hüsameddin Erdem / 20. Yüzyılda Konya’da Bir Düşünce Adamı: Namdar Rahmi Karatay ve Felsefesi
III. OTURUM - Deniz Salonu
 • Erkan Kelim Türkmen / Oturum Başkanı
 • Nasratullah Zakirov / Sufî Tarikatı Mevleviliğin Oluşumunda Celaleddin Rumi'nin Rolü
 • Abderrahim Alami / Mursiye ve Konya Arasındaki Karşılıklı Kültürel Etkileşim / Celaleddin Rumi ve Muhyiddin İbn Arabi
 • Abuzar Khaziri / Konya ve Hindistan: Bir Etki Olarak Mevlana Rumi'nin Mesnevisi
 • Recep Dikici / Konya’da İslam Medeniyetine Katkıda Bulunan Bazı Seçkin Âlimler
16:00 - 16:30 Ara
16:30 - 18:00
IV. OTURUM - Toprak Salonu
 • Kerim Çınar / Oturum Başkanı
 • Liliya Sattarova / Moğol Öncesi Selçuklu Anadolusunda Ağaç İşçiliği Tarzı: Konya Minberi Örneği
 • Hatice Livanur Danışık – Saliha Şimşir / Tarihi dokuda Yer Alan Yapıların Toplumsal Bellekteki Yeri: Konya Örneği
 • Ali Fuat Baysal / Konya’da Kelûk bin Abdullah İmzalı İki Taç Kapının Tezyinatına Dair
 • Zeynep İnan Ocak – Gülsün Tanyeli / Türkiye Onarım Tarihinden Bir Kesit: 1980’lere Kadar Konya’da gerçekleştirilen Restorasyonlar ve Koruma Yaklaşımı
 • Mustafa ÇETİNARSLAN / Konya’daki Osmanlı Dönemi Mahalle Mescitleri
IV. OTURUM - Deniz Salonu
 • Tacettin Uzun / Oturum Başkanı
 • Nasrin Faghih Malek Marzban / Selçuklu Dönemi Konya Kültüründe Şiir Sevgisi
 • Meltem Kurtuluş / Mesnevi Şerhlerinin Sınıflandırılması ve Tam Şerhler Hakkında Bilgiler
 • Naile Süleymanova / Konyalı Müelliflerin Eserlerinin Bakü Yazma Nüshaları
 • İbrahim KUNT / Konya Kitabelerindeki Arapça ve Farsça Unsurların Değerlendirilmesi
18:00 Akşam Yemeği

19 Aralık 2016

PAZARTESİ
10:00 - 12:00
V. OTURUM - Toprak Salonu
 • Osman Okka / Oturum Başkanı
 • Entela Muco / Karamanoğulları Döneminde İslam Başkenti Konya Hakkında Bazı Görüşler
 • Cavid Qasimov / Henry Morton’un Kahire’den İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat adlı eserinde Konya
 • Doğan Yörük / XV-XVI. Yüzyıllarda Konya Şehir Ekonomisi
 • Mehmet Ali Uz / Selçuklulardan Günümüze Konya Mahalleleri
V. OTURUM - Deniz Salonu
 • Mazhar Bağlı / Oturum Başkanı
 • Abdulrahman Fortoos Haider / Konya: Moğol İstilası Döneminde Medeniyet ve Kültürel Farklılığın Özgünlüğü Arasında
 • Mohdi Aid / Arap ve İslam Coğrafya Mirasında Konya
 • Hasan Sayılan / Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Konya Şehrinde Sosyo-ekonomik Hayat
 • Rashid Shaz / Uzlaşma ve Barış Kenti Konya
 • Asghar Mohammed Khani / İran Seyahat Rehberinde Konya
Öğle Yemeği
14:00 - 15:00
KAPANIŞ OTURUMU - Karatay Medresesi
 • Prof. Dr. Bayram SADE
 • Doç. Dr. Halit EREN
 • Prof. Dr. Hüsameddin ERDEM
 • Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ
 • Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Mevlana Gezisi
Akşam Yemeği

KATILIMCI LİSTESİ

Abderrahim Alami, Prof. Abudabi, UAE Abdulrahman F. Haider, Asst. Prof., Baghdad University, Iraq Abla Soeed Muhtadi, Dr., University of Jordan, Amman, Jordan
Abuzar Khaziri, Dr., Academy of International Studies, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India Ali Asghar Mohammed Khani, Dr., Allameh Tabatabai University, Iran Ali Dadan, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Ali Fuat Baysal, Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye Bayram Ürekli, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye Bekir Şahin, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Türkiye
Cavit Qasimov, Doç. Dr., Azerbaycan Bilimler Akademisi, Azerbaycan Derya Karakaya, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanlığı, Türkiye Doğan Yörük, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Entela Muco, Dr., General Directorate of Archives, Tiran, Arnavutluk Feride Güler, Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye Gülsün Tanyeli, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Hasan Sayılan, Dr., Ankara Üniversitesi, Türkiye Hatice Livanur Danışık, Arş. Gör., KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Hayri Erten, Prof. Dr., Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Hüsameddin Erdem, Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi Hüseyin Hilmi Aladağ, Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Hüseyin Muşmal, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye
İbrahim Kunt, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye Kausar Fatima, Dr., Aligarh Muslim University, India Latif Yerli, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Türkiye
Liliya Sattarova, Dr., Russian Federation Mansura Haidar, Prof. Dr., India Mehmet Ali Uz, Türkiye
Mehmet Hayırlıoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Mehmet Yılmaz, Yrd. Doç Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye Meltem Kurtuluş, Karatay Üniversitesi, Türkiye
Mohdi Aid, Doç. Dr., Oman Mustafa Çetinarslan, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Mücahit Sami Küçüktığlı, Dr., Konya Büyükşehir Belediyesi
Naile Süleymanova, Dr., Hazar Universitesi, Azerbaycan Nasratullah Zakirov, Senior Researcher , Department of History and Philosophy of Religion Institute of Philosophy, Political Science and Law Academy of Sciences , Tajikistan Nasrin Faghih Malek Marzban, Prof., Al Zahra University, Tehran, Iran
Nasseruddin Mazhari, Yrd. Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Orhan Kılıç, Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, Türkiye Ömer Faruk Erdem, Yrd. Doç. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye
Ömer Akdağ, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Türkiye Rashid Shaz, Prof, Aligarh Muslim University, India Recep Dikici, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Saeedeh Hosseini Zavareh, Selçuk Üniversitesi, Türkiye Saliha Şimşir, Arş. Gör., KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Sivitlana Nesterova, Dr., Artvin Üniversitesi, Türkiye
Talha Fortacı, Arş. Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniv., Türkiye Yasemin Yasa, Yüksek Lisans Öğrencisi, Konya, Türkiye Yusuf Küçükdağ, Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye
Zeynep İnan Ocak, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

FOTO GALERİ

BASINDA SEMPOZYUM

Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum Basında Sempozyum

KONAKLAMA

 • Novotel Konya
 • Şeker Mah. Çevreyolu Cad.
 • No: 38 Selçuklu
 • 42080 KONYA - TURKEY
 • Tel: (+90)332 223 42 00 - Fax (+90)332 223 42 42
 • Email: h9329@accor.com
 • GPS. N 37° 53' 8.69'' E 32° 27' 38.98''

AMAÇ

İSLAM MEDENİYETİNDE KONYA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Kasım 2016 Konya
(KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM TARİH SANAT VE KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ IRCICA)

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2016 yılının İslam Turizm Başkenti olarak ilan edilmesi çerçevesinde İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi(IRCICA) ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından 17-19 Aralık 2016 tarihinde İslâm Medeniyetinde Konya Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumda İslam medeniyetinin doğuşundan günümüze Konya şehrinin tarihi, kültürü, sanatı ile iktisadi ve içtimai yapısı ele alınacaktır. Geçmişten günümüze tarihindeki yaşananları, değişimleri kadim şehir Konya’nın, günümüzdeki modern şehir haline gelene kadarki sürecin yansımalarını günümüz ve gelecek kuşaklara aktarmak adına değerlendireceğiz. Bunun yanında Konya’nın 2016 İslam Turizm Başkenti olması sebebiyle de Türkiye’de, İslam âleminde ve dünyada ön plana çıkmasını sağlayan, ses getiren bir organizasyon olacaktır. Sunulan bildiriler ve değerlendirmeler Türkçe ve İngilizce olarak bildiri kitapçığı şeklinde yayınlanacaktır.

Kadim dönemlerden beri bir yerleşim ve medeniyet merkezi olan Konya, asıl medeni inkişafını İslam ve Türk hâkimiyetiyle birlikte gerçekleştirmiştir. Daha ilk yıllarından itibaren İslam orduları Konya’yı fethetmek için gayret göstermiş, nitekim ilk İslâm  fethi 723 yılında gerçekleşmiş ancak zaman içerisinde şehir Müslümanların hâkimiyetinden çıkmıştır.  Konya’nın ikinci fethi ise Selçuklu Türkleri eliyle gerçekleşmiştir. 1071’de Bizans’a karşı Malazgirt Zaferini kazanan Selçuklular, hemen akabinde 1073 yılında Konya’yı fethettiler. Fethinden çok kısa süre sonra 1097’de ise Selçuklu başkenti olarak ilan edildi. Haçlı ordularını Anadolu’da durduran Kılıçarslan’ın, bu toprakları dünyanın merkezi yapan Alâeddin Keykubat’ın payitahtı olan Konya daha sonra büyük ve kalabalık bir metropol olma yolunda hızla ilerleyerek, Medine, Şam, Bağdat ve Kahire’den sonra İslam medeniyetinin önemli başkentleri arasına girdi. 13. Yüzyılın ilk yıllarında en görkemli günlerini yaşadı. Dârülmülk olarak anılan Konya, Ön Asya’nın uluslararası ticaret merkezi haline geldi. Sadece ticaret dünyasının değil aynı zamanda ilim dünyasının da merkezi oldu. Nitekim Mevlânâ Celâleddin-i Rumi bu yüzyılda şehirle özdeşleşti. Ahilik teşkilatı zor günlerinde şehrin en önemli dayanağı oldu. 14. Yüzyıl sonlarında Osmanlı hâkimiyetine giren Konya, bir beylerbeylik haline geldi. Cem Sultan ve pek çok şehzade Konya’da idarecilik yaparak devlet yönetimini öğrendiler.

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın, İslam halifesinden İslam coğrafyasını koruma görevi aldığı günden beri geçen bin yıllık süreçte aldığımız emanetimiz olan Konya, günümüzde bir milyonu aşan nüfusu, düzenli yapılaşması, tarım, sanayisi ile ticaretteki canlılığının yanı sıra, Selçuklu Başkenti olması, Mevlana, Sadreddin Konevi, Şems-i Tebrizi, Sahib Ata, Emir Celâleddin Karatay, Hacıveyiszade Mustafa Sabri Efendi gibi beynelmilel değerleri, Selçuklu sultanlarının türbeleri, mutasavvıfları, cami ve medreseleri ve Şeb-i Arus’u ile önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Bize Ulaş

Öğrenmek istediğiniz detaylar için bize yazabilirsiniz.

Bize e-posta gönder.